Verplichtingen / Meewerken

In het kader van de toezicht op de naleving van de Wegenverkeerswet en de opsporing van de strafbare feiten uit de Wegenverkeerswet, kan de opsporingsambtenaar u, als bestuurder van een voertuig, bevelen mee te werken aan een alcoholcontrole. U bent verplicht medewerking te verlenen. Als het gaat om een ademanalyse dan mag die slechts bevolen worden indien er een verdenking bestaat. Als u dus geen alcohol gedronken heeft, maar wel dusdanig abnormaal verkeersgedrag hebt vertoond dat u verdacht wordt van rijden onder invloed, dan bent u alsnog verplicht om mee te werken aan de ademanalyse.

Indien er nog geen verdenking bestaat, zijn de bestuurder van ieder voertuig, degene die aanstalten maakt een motorrijtuig te gaan besturen en de begeleider, verplicht mee te werken aan een voorlopig ademonderzoek. Dat zijn de blaastests bijvoorbeeld tijdens grootschalige controles. Dat vindt, in tegenstelling tot een ademanalyse op grond van een verdenking, meestal niet plaats op het politiebureau. Indien u geen alcohol gedronken heeft en ook geen afwijkend verkeersgedrag hebt vertoond dan kunt u alsnog verplicht zijn om te blazen. (artikel 160 lid 5 sub b WVW).

Als u verdacht wordt van het rijden (het besturen van ieder voertuig) onder invloed van meer alcohol dan toegestaan, kunt u met uw voertuig stil worden gehouden. Als de opsporingsambtenaar u, als bestuurder van een voertuig, beveelt mee te werken aan een alcoholcontrole op grond van een verdenking, dan bent u verplicht dat te doen. Die verdenking kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door de uitslag van het voorlopige ademonderzoek. Hoe gaat een alcoholcontrole op grond van een verdenking in zijn werk?

  • Kentekenbewijzen voor het voertuig en eventueel van de aanhangwagen;
  • Rijbewijs;
  • Indien verplicht: getuigschrift vakbekwaamheid bestuurders;
  • Indien van toepassing: beschikking waarin ontheffing verleend wordt;
  • Indien verplicht: gehandicaptenkaart.

(Artikel 160 lid 1 WVW)

verplichtingen meewerken

1. De opsporingsambtenaar mag u in eerste instantie alleen bevelen om mee te werken aan een ademanalyse. U bent dan verplicht om te blazen in het apparaat.

2. Indien om medische redenen geen ademanalyse verlangd kan worden, of indien medewerking van de verdachte niet leidt tot een voltooide blaastest, of indien er een vermoeden bestaat dat de verdachte onder invloed is van bepaalde drugs of een combinatie van drugs en alcohol, dan kan de opsporingsambtenaar vragen om toestemming voor het afnemen van een bloedtest.

3. Wordt er geen toestemming gegeven dan kan een bevoegd ander persoon, vaak de (hulp)officier van justitie de verdachte bevelen mee te werken aan de bloedtest. Dan bent u verplicht om aan dit bevel gevolg te geven.

4. Indien u niet in staat bent uw wil kenbaar te maken, kan u met toestemming van de officier van justitie, een hulpofficier van justitie of een van de daartoe bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen ambtenaren van de politie, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, door een arts of een verpleegkundige de in het zesde lid bedoelde hoeveelheid bloed worden afgenomen, tenzij aannemelijk is dat dit om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is. De verdachte moet altijd eerst in de gelegenheid zijn gesteld om toestemming te geven. Indien nodig kunt u bevolen worden uw medewerking te verlenen en dan bent u verplicht die medewerking te verlenen. Indien u weigert mee te werken, wordt het bloedmonster vernietigd.

Blijkt of bestaat er een ernstig vermoeden dat u zoveel alcohol op heeft dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, dan wordt hiervan proces-verbaal opgemaakt en bent u verplicht uw rijbewijs af te geven aan de opsporingsambtenaar (artikel 164 lid 1 WVW?)

Advocaat verkeersstrafrecht nodig?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Verkeer.site