Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/verkeer.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php on line 742

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/verkeer.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php on line 742

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/verkeer.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php on line 742

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/verkeer.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php on line 761

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 761

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 761

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 742

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 761

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915
Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków - Verkeer.site
Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 877

Ostrzeżenie: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u417709394/domains/traffic.site/public_html/wp-content/plugins/tp-add-on-seo-pack/includes/class-slug-manager.php online 915
Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków Obejmuje

Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Regularnie zdarza się, że kierowcy pojazdów mechanicznych muszą odpowiadać przed sądem policyjnym w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ale co z wyrokami za podejrzane prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków? W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny wzrost używania narkotyków. Konsekwencją tego jest wzrost liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków. Większą uwagę zwrócono również na karę, jaka ma być za to wymierzona.

Od czasu wprowadzenia testu śliny, podejrzani coraz częściej muszą odpowiadać przed sędzią policyjnym w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. W tym zakresie nie ma żadnych krajowych wytycznych sądowych. Istnieją jednak wytyczne prokuratury dotyczące karania za jazdę pod wpływem narkotyków. Podobnie jak w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, kary żądane na podstawie tej wytycznej od prokuratora będą wyższe niż te orzekane przez sądy. Jeśli jesteś podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, czeka Cię cały proces, zarówno w prawie karnym, jak i w CBR.

Limity zażywania narkotyków

Tylko wyznaczone leki mają wartość graniczną. Wyznaczone narkotyki to najczęściej spotykane narkotyki w ruchu drogowym w Holandii. W przypadku jednorazowego zastosowania tych substancji stosuje się wartość graniczną związaną z zachowaniem. Istotny jest wpływ stężenia stosowanej substancji na zdolność prowadzenia pojazdów. W przypadku wielokrotnego lub łącznego użycia nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdu, ale obowiązuje analityczna granica zero. Zera nie da się jednak zmierzyć. Sprowadza się to zatem do minimalnej mierzalnej ilości, która ma zastosowanie jako granica dla wielokrotnego lub łącznego zażywania narkotyków.

Tabela

Artykuł 8 ust. 5 niderlandzkiej ustawy o ruchu drogowym wprowadza rozróżnienie między wartościami granicznymi dla prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków w przypadku jednorazowego lub wielokrotnego zażycia oraz w przypadku łącznego zażycia narkotyków i alkoholu. Wartości graniczne dla kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków podczas wielokrotnego lub łącznego zażywania są ustalone na niższym poziomie niż wartości graniczne dla kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków podczas jednorazowego zażycia, ponieważ kierowca, który prowadzi pojazd pod wpływem kombinacji narkotyków lub jednego lub kilku narkotyków i alkoholu, stanowi znacznie większe zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego niż kierowca, który zażył tylko jeden narkotyk lub tylko alkohol.

Badania nad używaniem narkotyków

Policja może nakazać Ci współpracę w dochodzeniu:

 • W przypadku podejrzenia o zażywanie narkotyków
 • Jeśli prowadzisz niebezpiecznie
 • w przypadku inspekcji ogólnej

Policja ma następujące możliwości ustalenia, czy zażywałeś narkotyki:

 • test śliny
 • Badanie funkcji psychosomatycznych oraz funkcji oczu, mowy i równowagi.
 • badanie krwi

Czy test śliny lub badanie fizykalne wykazują, że mogłeś używać (za dużo) narkotyków? Wtedy policja może poprosić Cię o współpracę przy badaniu krwi. Badanie krwi może określić ilość i rodzaj narkotyków. Wymaga to Państwa zgody lub nakazu współpracy ze strony prokuratora lub zastępcy prokuratora.

Odmowa współpracy

Kierowca jest zobowiązany do współpracy w dochodzeniu po wydaniu mu polecenia przez funkcjonariusza policji.

Jeśli odmówisz współpracy przy teście na obecność alkoholu lub narkotyków, podlegasz karze. Czy odmawiasz wykonania testu śliny lub alkomatem na ulicy? W takim razie popełniasz wykroczenie. Można za to dostać mandat. Nie dotyczy to osoby, która dopiero przygotowywała się do prowadzenia pojazdu, ale jeszcze nie prowadziła.

W przypadku badań krwi policja potrzebuje twojej zgody. Nie dasz pozwolenia? Wówczas prokurator lub upoważniony funkcjonariusz policji może wydać nakaz współpracy. W takim przypadku musi Pani nadal współpracować przy badaniu krwi. Możesz również zostać oskarżony o odmowę współpracy. To jest przestępstwo. Możesz zostać ukarany grzywną i/lub pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdu.

Proszę zwrócić uwagę! Czy byłeś wcześniej skazany za jazdę pod wpływem alkoholu lub odmowę współpracy przy teście na obecność alkoholu lub narkotyków? Drugie skazanie w ciągu 5 lat spowoduje unieważnienie prawa jazdy.

Jeżeli próbka krwi zostanie wykorzystana bez zgody, stanowi to naruszenie art. 11 Konstytucji. Artykuł ten gwarantuje, że każdy może domagać się nienaruszalności swojego ciała, z zastrzeżeniem ograniczeń ustanowionych przez ustawę lub na mocy ustawy. Ta konstytucyjna ochrona nietykalności cielesnej powinna być również respektowana przez prawidłowo działający rząd. Jeżeli ta nietykalność cielesna została naruszona bez zezwolenia, na przykład poprzez pobranie krwi, i nie ujawniły się żadne fakty i okoliczności uzasadniające to naruszenie, to wykorzystanie wyników późniejszego badania krwi jest w każdych okolicznościach niedopuszczalne w opinii wstępnej.

Podejrzany nie może obwarować udzielonej zgody żadnymi warunkami, np. pobraniem krwi tylko przez lekarza rodzinnego podejrzanego.

Kontr-dochodzenie

Po ogłoszeniu wyników badania krwi, podejrzany ma prawo zażądać powtórnego badania.

Oficer śledczy ma obowiązek poinformowania podejrzanego o prawie do poddania się kontrbadaniu podczas pobierania krwi, chyba że krew jest pobierana po badaniu alkomatem w ramach kontrbadania. W takim przypadku wskazywanie na to prawo byłoby zbędne, ponieważ badanie krwi jest badaniem kontrbadaniem i podejrzany nie może powołać się na to prawo po raz drugi. Ponadto oficer śledczy jest już zobowiązany do zwrócenia uwagi na to prawo po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu alkomatem. Próbka krwi jest następnie ponownie badana przez eksperta. Próbka musi być przechowywana przez sześć miesięcy, aby można było przeprowadzić kontrolę. Na podstawie dekretu podejrzany może zażądać wykonania badania kontrolnego i wskazać odpowiednie laboratorium (z listy laboratoriów). Badacz, który przeprowadza badanie kontrbadania, musi przeprowadzić je w sposób równoważny z badaczem, który przeprowadził badanie wstępne. Oznacza to, między innymi, że metoda, za pomocą której wykonuje on badanie kontrolne, musi być równoważna z metodą zastosowaną w pierwszym badaniu oraz że musi on być powiązany z akredytowanym laboratorium. Niderlandzki Instytut Kryminalistyczny jest zobowiązany do przechowywania próbki krwi przez co najmniej sześć miesięcy w celu przeprowadzenia badania kontrolnego.
Obowiązek ten ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy koszty dochodzenia wzajemnego zostały pokryte przez oskarżonego.

Kary:

Jeśli zostałeś przyłapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem narkotyków, powinieneś rozważyć:

 • kara nałożona na Ciebie przez sąd
 • badanie zdolności do kierowania pojazdami nałożone przez CBR
 • a także zawieszenie ważności prawa jazdy do czasu zdania egzaminu
 • poważne ryzyko unieważnienia prawa jazdy w przypadku stwierdzenia przez psychiatrę nadużywania narkotyków

Sąd Apelacyjny w Hadze, w kontekście szeregu wyroków, stworzył jasność w dniu 6 maja 2019 r., formułując następujące sformułowanie: "w przeciwieństwie do kar za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu -... stopień przekroczenia prędkości prawnie sformułowanych wartości granicznych w procesie skazania nie odgrywa żadnej roli.

"Sąd odwoławczy musi ustalić, że nie ma żadnych naukowo uzyskanych danych, za pomocą których można by ocenić stopień niebezpieczeństwa spowodowanego zażyciem tej substancji na podstawie stwierdzonego stężenia narkotyków. Oznacza to, że jedynie stwierdzenie przekroczenia analitycznej wartości granicznej może służyć jako ogólnie użyteczny punkt wyjścia do określenia karalności udowodnionego przestępstwa. Stopień przekroczenia należy - w oczekiwaniu na dalsze badania naukowe - pozostawić na boku.

Sąd odwoławczy doszedł zatem do następujących punktów wyjścia:

Leki jednorazowego użytku

 • Grzywna w wysokości 850 euro i zakaz prowadzenia pojazdów w zawieszeniu na 6 miesięcy.
 • W przypadku recydywy i/lub niebezpiecznego zachowania w ruchu drogowym: grzywna w wysokości 850 EUR i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy.
 • W przypadku recydywy i niebezpiecznego zachowania w ruchu drogowym: grzywna w wysokości 850 EUR i zakaz prowadzenia pojazdów na okres ponad 6 miesięcy.

Łączne zażywanie narkotyków (kilka rodzajów narkotyków lub alkohol i narkotyki)

 • 40 godzin prac społecznych i 12 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów, z czego 6 miesięcy w zawieszeniu.
 • W przypadku recydywy i/lub niebezpiecznego zachowania na drodze: prace społeczne w wymiarze 40 godzin i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 12 miesięcy.
 • W przypadku recydywy i niebezpiecznego zachowania w ruchu drogowym: prace społeczne w wymiarze 40 godzin i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 15 miesięcy.

Poza postępowaniem karnym, podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków ma również do czynienia z CBR, które nakłada obowiązek przeprowadzenia testu zdolności do prowadzenia pojazdu na obecność narkotyków, ale również zawiesza ważność prawa jazdy do czasu zdania testu. Nawet jeśli nie byłeś pod wpływem narkotyków, a jedynie posiadałeś przy sobie ich pewną ilość, CBR nałoży na Ciebie obowiązek sprawdzenia zdolności do kierowania pojazdem i zawiesi ważność prawa jazdy. Faktyczne zażywanie narkotyków i prowadzenie pojazdu pod ich wpływem nie zawsze musi być ustalone.

Procedura CBR

Policja jest zobowiązana do niezwłocznego zgłaszania do CBR wszelkich zdarzeń związanych z posiadaniem narkotyków lub prowadzeniem pojazdu pod ich wpływem przez kierowcę pojazdu mechanicznego. CBR podejmie wówczas decyzję w ciągu 4 tygodni, czy na daną osobę należy nałożyć środek. W większości przypadków CBR natychmiast nakłada obowiązek przeprowadzenia badania przydatności do kierowania pojazdami i zawiesza ważność prawa jazdy. Oznacza to, że dana osoba nie może prowadzić samochodu do czasu wydania ostatecznej decyzji. Cała procedura CBR trwa około 4 do 6 miesięcy. W tym czasie dana osoba traci prawo jazdy, o ile policja nie popełniła błędu lub jej ustalenia nie są błędne. Tylko wtedy ma sens natychmiastowe wniesienie sprzeciwu wobec decyzji CBR. Inaczej niż w prawie karnym, CBR lub sądy administracyjne nie mogą wziąć pod uwagę okoliczności osobistych i szybciej zwrócić prawo jazdy. Prawo jazdy może zostać zwrócone tylko wtedy, gdy nie zostały spełnione wymogi nałożenia środka lub gdy kierowca został błędnie oznaczony.

Przygotowanie do egzaminu CBR

Jeśli masz do czynienia z CBR, wezwij prawnika, który może Cię jak najlepiej przygotować do badania przez psychiatrę. Badanie przez psychiatrę jest pełne podchwytliwych pytań i pułapek, które mogą szybko i być może niesłusznie przypisać Ci status osoby nadużywającej narkotyków. Badania z 2016 roku wykazały, że bez odpowiedniego przygotowania aż 80 % nie zdaje egzaminu. Twoje prawo jazdy zostaje wówczas unieważnione na okres jednego roku. W tym sensie lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Z pomocą prawnika

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach ważne jest, aby Twoja sprawa została jak najszybciej oceniona przez wyspecjalizowanego prawnika. Wyspecjalizowany prawnik może wspólnie z Tobą zastanowić się nad odpowiednim rozwiązaniem Twojego problemu. Na przesłuchaniu będzie Ci towarzyszył prawnik, który będzie reprezentował Twoje interesy. Wyjaśnienie sprawy przez wyspecjalizowanego prawnika karnistę może mieć decydujące znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania i adekwatności kary.

Jeśli jesteś podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, skontaktuj się z jednym z wyspecjalizowanych prawników w Law & More. Chętnie udzielimy Państwu informacji i pomocy.

Prawnik z Law & More może omówić z Tobą Twoją sprawę. Podczas spotkania prawnik omówi z Tobą, co może dla Ciebie zrobić. Jeśli masz być przesłuchiwany przez policję, adwokat przygotuje Cię do tego i wspólnie z nim omówicie, co możesz, a czego nie możesz powiedzieć. Jeśli prawo jazdy zostało skonfiskowane, adwokat może często szybko złożyć skargę do sądu, aby odzyskać prawo jazdy.

Jeśli otrzymałeś wezwanie na przesłuchanie, ważne jest, abyś wraz z adwokatem przygotował się do ewentualnej sprawy karnej. Adwokat zwróci się do prokuratury z prośbą o dokumenty procesowe i omówi je z Państwem. Adwokat wspólnie z Tobą ustali strategię obrony. Na każdym etapie procesu, prawnik poprowadzi Cię i w pełni przygotuje na to, czego możesz się spodziewać.

 

 

Podziel się z

Zacznij wpisywać tekst i naciśnij Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie

Verkeer.site