Straftoemeting bij rijden onder invloed van drugs Cover

A kábítószer hatása alatt történő vezetés büntetése

Rendszeresen előfordul, hogy a gépjárművezetőknek alkoholos befolyásoltság alatt történő járművezetés gyanújával kell felelniük a rendőrbíróság előtt. De mi a helyzet a kábítószeres vezetés gyanúja miatt kiszabott büntetésekkel? A kábítószer-használat az elmúlt évtizedekben óriási mértékben megnőtt. Ennek az a következménye, hogy a kábítószer hatása alatt történő vezetés is megnövekedett. Az ezért kiszabandó büntetés is nagyobb figyelmet kapott.

A nyálteszt bevezetése óta a gyanúsítottaknak egyre gyakrabban kell felelniük a rendőrbíró előtt kábítószer hatása alatt történő vezetés gyanúja miatt. Erre vonatkozóan nincsenek nemzeti bírósági iránymutatások. Van azonban egy iránymutatás az ügyészségtől a kábítószer hatása alatt történő járművezetésért kiszabott büntetésre vonatkozóan. Ahogy az alkoholos befolyásoltság alatt történő járművezetés esetében is, az ügyészség által ezen iránymutatás alapján követelt büntetések magasabbak lesznek, mint a bíróságok által kiszabott büntetések. Ha Önt kábítószer hatása alatt történő járművezetéssel gyanúsítják, egy egész eljárás vár Önre, mind a büntetőjogban, mind a KRESZ-ben.

Kábítószer-használati korlátozások

Csak a kijelölt gyógyszerek rendelkeznek határértékkel. A kijelölt kábítószerek a Hollandiában a forgalomban leggyakrabban előforduló kábítószerek. Ezen anyagok egyszeri használatára viselkedésfüggő határérték vonatkozik. Fontos az alkalmazott anyag koncentrációjának hatása a vezetési képességre. Többszöri vagy kombinált használat esetén a vezetési képességre gyakorolt hatás nem érvényes, de a nulla elemzési határérték alkalmazandó. A nulla azonban nem mérhető. A kérdés tehát a minimális mérhető mennyiségre vonatkozik, amely a kábítószerek többszörös vagy kombinált használatának határértékeként alkalmazandó.

Table

A holland közúti közlekedési törvény 8. cikkének (5) bekezdése különbséget tesz a kábítószer hatása alatt történő vezetés határértékei között az egyszeri vagy többszöri kábítószer-használat, illetve a kábítószer és alkohol együttes használata esetén. A többszörös vagy kombinált kábítószer-használat során kábítószer hatása alatt történő vezetés határértékeit alacsonyabbra állapították meg, mint az egyszeri kábítószer-használat során kábítószer hatása alatt történő vezetés határértékeit, mivel a kábítószerek kombinációjának, illetve egy vagy több kábítószer és alkohol hatása alatt vezető járművezető lényegesen nagyobb kockázatot jelent a közúti közlekedés biztonságára, mint az a járművezető, aki csak egy kábítószert vagy csak alkoholt fogyasztott.

A kábítószer-használattal kapcsolatos kutatás

A rendőrség elrendelheti, hogy működjön együtt a nyomozásban:

 • Kábítószer-fogyasztás gyanúja esetén
 • Ha veszélyesen vezet
 • általános ellenőrzés esetén

A rendőrségnek a következő lehetőségei vannak annak megállapítására, hogy Ön kábítószert fogyasztott-e:

 • nyálteszt
 • A pszichoszomatikus funkciók, valamint a szem-, beszéd- és egyensúlyfunkciók vizsgálata.
 • vérvizsgálat

A nyálvizsgálat vagy a fizikális vizsgálat kimutatja, hogy esetleg (túl sok) kábítószert használt? Ezután a rendőrség felkérheti Önt, hogy működjön együtt a vérvizsgálatban. A vérvizsgálat meghatározhatja a kábítószerek mennyiségét és típusát. Ehhez az Ön engedélyére vagy az ügyész vagy az ügyészhelyettes együttműködésre vonatkozó utasítására van szükség.

Az együttműködés megtagadása

A járművezető köteles együttműködni a nyomozásban, miután a rendőr erre felszólította.

Ha megtagadja az együttműködést az alkohol- vagy drogteszt során, büntethető. Visszautasítja a nyál- vagy alkoholszondás vizsgálatot az utcán? Akkor bűncselekményt követ el. Ezért pénzbírságot kaphat. Ez nem vonatkozik arra a személyre, aki épp most készült vezetni, de még nem vezetett.

A vérvizsgálathoz a rendőrségnek szüksége van az Ön engedélyére. Nem adsz engedélyt? Ezután az ügyész vagy egy erre felhatalmazott rendőr kiadhat egy együttműködési végzést. A vérvizsgálat során továbbra is együtt kell működnie. Az együttműködés megtagadása miatt is büntetőeljárás indulhat Ön ellen. Ez bűncselekmény. Önt pénzbírsággal és/vagy a járművezetéstől való eltiltással sújthatják.

Kérjük, vegye figyelembe! Elítélték-e korábban ittas vezetésért vagy az alkohol- vagy drogteszttel való együttműködés megtagadásáért? Egy második elítélés 5 éven belül érvényteleníti a jogosítványát.

Ha a vérmintát engedély nélkül használják fel, az az Alkotmány 11. cikkének megsértését jelenti. Ez a cikk garantálja, hogy mindenki igényt tarthat teste sérthetetlenségére, a törvény által vagy törvény alapján megállapítandó korlátozásokkal. A testi épség alkotmányos védelmét egy megfelelően eljáró kormánynak is tiszteletben kell tartania. Ha ezt a testi integritást engedély nélkül megsértik, például vérvétel útján, és nem merülnek fel olyan tények és körülmények, amelyek ezt a jogsértést indokolnák, akkor az előzetes véleményben az utólagos vérvizsgálat eredményeinek felhasználása minden körülmények között elfogadhatatlan.

A gyanúsított nem kötheti a beleegyezését feltételekhez, például ahhoz, hogy a vérvételre csak a gyanúsított saját háziorvosa jogosult.

Ellenvizsgálat

A vérvizsgálat eredményének közlése után a gyanúsítottnak joga van ellenvizsgálatot kérni.

A nyomozótiszt köteles a vérvételkor tájékoztatni a gyanúsítottat az ellenvizsgálathoz való jogáról, kivéve, ha a vérvételre a légzésvizsgálat után, ellenvizsgálat keretében kerül sor. Ebben az esetben felesleges lenne rámutatni erre a jogra, mivel a vérvizsgálat az ellenvizsgálat, és a gyanúsított nem hivatkozhat másodszor is erre a jogára. Ezen túlmenően a nyomozótiszt már a pozitív alkoholszondás teszteredményt követően köteles felhívni a figyelmet erre a jogra. A vérmintát ezután egy szakértő ismét megvizsgálja. A mintát hat hónapig kell megőrizni, hogy az ellenellenőrzést el lehessen végezni. A rendelet alapján a gyanúsított ellenvizsgálatot kérhet, és megadhatja a kívánt laboratóriumot (a laboratóriumok listájáról). Az ellenvizsgálatot végző vizsgálónak a vizsgálatot az eredeti vizsgálatot végző vizsgálóval egyenértékű módon kell elvégeznie. Ez többek között azt jelenti, hogy a módszer, amellyel az ellenvizsgálatot végzi, egyenértékűnek kell lennie az első vizsgálatnál használt módszerrel, és akkreditált laboratóriummal kell kapcsolatban állnia. A Holland Törvényszéki Intézet köteles a vérmintát legalább hat hónapig megőrizni az ellenvizsgálat céljából.
Ez a kötelezettség azonban csak akkor érvényes, ha az ellenvizsgálat költségeit a vádlott fizette.

Büntetések:

Ha kábítószer hatása alatt vezetésen kapták, fontolja meg:

 • a bíróság által Önre kiszabott büntetés
 • az Ön vezetési képességének vizsgálata, amelyet a CBR ír elő.
 • valamint a vezetői engedély érvényességének felfüggesztése a vizsga letételéig.
 • a vezetői engedély érvénytelenítésének komoly kockázata, ha a pszichiáter a kábítószerrel való visszaélésről tesz megállapítást

A hágai fellebbviteli bíróság egy ítéletsorozat keretében 2019. május 6-án a következő megfogalmazással teremtett egyértelműséget: "az alkoholos befolyásoltság alatt történő járművezetés büntetésével ellentétben - a túllövés mértéke a jogilag megfogalmazott határértékek az ítélethozatal során nem játszik szerepet.

"A fellebbviteli bíróságnak meg kell állapítania, hogy nem állnak rendelkezésre olyan tudományosan nyert adatok, amelyekkel a megtalált kábítószer koncentrációja alapján meg lehetne ítélni az anyag használata által okozott veszély mértékét. Ez azt jelenti, hogy csak az analitikai határérték túllépésének megállapítása szolgálhat általánosan hasznos kiindulópontként a bizonyított bűncselekmény büntethetőségének meghatározásához. A túllépés mértékét - további tudományos kutatásokig - félre kell tenni.

A fellebbviteli bíróság ezután a következő kiindulási pontokhoz jut:

Egyszer használatos gyógyszerek

 • 850 eurós bírság és 6 hónapos felfüggesztett vezetéstől való eltiltás.
 • Visszaesés és/vagy veszélyes közlekedési magatartás esetén: 850 eurós bírság és 6 hónapos vezetéstől való eltiltás.
 • Visszaesés és veszélyes közlekedési magatartás esetén: 850 eurós pénzbírság és 6 hónapot meghaladó vezetéstől való eltiltás.

Drogok kombinált használata (többféle kábítószer vagy alkohol és kábítószer)

 • 40 óra közmunka és 12 hónapos vezetéstől való eltiltás, amelyből 6 hónapot felfüggesztettek.
 • Visszaesés és/vagy veszélyes közlekedési magatartás esetén: 40 óra közmunka és 12 hónapos vezetéstől való eltiltás.
 • Visszaesés és veszélyes közlekedési magatartás esetén: 40 óra közmunka és 15 hónapos vezetéstől való eltiltás.

A büntetőeljárás mellett a kábítószer hatása alatt történő járművezetés gyanúsítottjának a KRESZ-szel is meg kell küzdenie, amely a kábítószeres vezetésre való alkalmassági vizsgálatot ír elő, de a vezetői engedély érvényességét is felfüggeszti a vizsgálat sikeres elvégzéséig. Még akkor is, ha nem állt kábítószer hatása alatt, hanem csak a kábítószer felhasználói mennyiségét tartotta magánál, a CBR vezetési alkalmassági vizsgálatot ír elő, és felfüggeszti a vezetői engedély érvényességét. A kábítószer tényleges használatát és a befolyásoltság alatt történő vezetést nem mindig kell megállapítani.

CBR eljárás

A rendőrség köteles haladéktalanul jelenteni a CBR-nek minden olyan esetet, amelyben a gépjármű vezetője kábítószert birtokol vagy kábítószer hatása alatt vezet. A CBR ezt követően 4 héten belül dönt arról, hogy az érintett személyre intézkedést kell-e kiróni. A legtöbb esetben a CBR azonnal vezetési alkalmassági vizsgálatot ír elő, és felfüggeszti a vezetői engedély érvényességét. Ez azt jelenti, hogy az érintett személy a végleges döntés meghozataláig nem vezethet gépjárművet. A teljes CBR-eljárás körülbelül 4-6 hónapig tart. Ez idő alatt az érintett személy elveszíti a vezetői engedélyét, kivéve, ha a rendőrség hibázott, vagy megállapításai tévesek. Csak ekkor van értelme azonnal kifogást benyújtani a CBR határozata ellen. A büntetőjoggal ellentétben a CBR vagy a közigazgatási bíróságok nem vehetik figyelembe a személyes körülményeket, és nem adhatják vissza hamarabb a vezetői engedélyt. A vezetői engedélyt csak akkor lehet visszaadni, ha az intézkedés elrendelésének feltételei nem teljesülnek, vagy ha a járművezetőt tévesen jelölték meg.

Felkészülés a CBR-vizsgára

Ha a CBR-rel kell foglalkoznia, hívjon ügyvédet, aki a lehető legjobban fel tudja Önt készíteni a pszichiáter vizsgálatára. A pszichiáter vizsgálata tele van trükkös kérdésekkel és buktatókkal, amelyek gyorsan és talán tévesen drogfogyasztónak bélyegezhetik Önt. A 2016-os kutatás kimutatta, hogy megfelelő felkészülés nélkül akár 80 % is megbukik a vizsgán. A vezetői engedélyét ezután egy évre érvénytelenítik. Ebben az értelemben a megelőzés jobb, mint a gyógyítás.

Ügyvédi segítséggel

A fent említett valamennyi esetben fontos, hogy ügyét minél előbb szakavatott ügyvéddel értékeltesse. A szakosodott ügyvéd Önnel együtt gondolkodhat a problémája megfelelő megoldásán. A meghallgatásra ügyvéd kíséri el Önt, hogy képviselje az Ön érdekeit. A büntetőügyekre szakosodott ügyvéd által adott magyarázat nagyban befolyásolhatja az eljárás további menetét és a büntetés megfelelőségét.

Ha kábítószer hatása alatt történő járművezetés gyanújával szembesül, forduljon az Law & More egyik szakavatott ügyvédjéhez. Szívesen tájékoztatjuk és segítünk Önnek.

Az Law & More ügyvédje megbeszélheti Önnel az ügyét. A találkozó során az ügyvéd megbeszéli Önnel, hogy mit tud tenni az Ön érdekében. Ha a rendőrség kihallgatja Önt, az ügyvéd felkészíti erre, és az ügyvéddel közösen megbeszélhetik, hogy mit mondhat és mit nem. Ha a vezetői engedélyét bevonták, az ügyvéd gyakran gyorsan panaszt tud tenni a bíróságon, hogy visszakapja a vezetői engedélyét.

Ha meghallgatásra szóló idézést kapott, fontos, hogy ügyvédjével együtt készítse elő az esetleges büntetőügyet. Az ügyvéd bekéri az eljárási iratokat az ügyészségtől, és megbeszéli azokat Önnel. Az ügyvéd Önnel együtt határozza meg a védelmi stratégiát. Az eljárás minden egyes lépésénél az ügyvéd végigkíséri Önt, és teljes mértékben felkészíti arra, hogy mire számíthat.

 

 

Megosztás

Kezdje el a gépelést és nyomja meg az Entert a kereséshez

Verkeer.site