Adatvédelmi nyilatkozat

Az Law & More személyes adatokat dolgoz fel. Ez az adatvédelmi nyilatkozat azért készült, hogy világos és átlátható tájékoztatást nyújtson Önnek ebben a témában. Az Law & More tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és biztosítja, hogy az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az alábbi nyilatkozat az Általános Adatvédelmi Szabályzatban (AVG) meghatározott azon kötelezettségnek tesz eleget, hogy tájékoztassa az érintetteket személyes adataik Law & More általi feldolgozásáról. Ez az adatvédelmi nyilatkozat választ ad a személyes adatok Law & More általi feldolgozásával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre.

Kapcsolattartási adatok

Az Law & More az adatkezelő az Ön személyes adatainak feldolgozása tekintetében. Az Law & More az De Zaale 11 alatt található (5612 AJ) Eindhovenben. Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Telefonon a +31 (0) 40 369 06 80-as számon vagy e-mailben a info@lawandmore.nl címen érhet el minket. 

Személyes adatok

A személyes adatok olyan adatok, amelyek valamit elárulnak egy személyről, vagy egy személyhez köthetők. Azok a személyes adatok is személyes adatok, amelyek közvetett módon árulkodnak valakiről. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban személyes adat alatt minden olyan adatot értünk, amelyet az Law & More az Ön azonosítása érdekében feldolgoz.

Az Law & More a személyes adatokat szolgáltatásai nyújtása céljából kezeli, illetve az érintett személy által saját kezdeményezésére megadott személyes adatokat. Ide tartoznak például a kapcsolattartási adatok és egyéb személyes adatok, amelyek az ügye intézéséhez szükségesek, az Ön által a kapcsolattartási űrlapokon vagy webes űrlapokon kitöltött személyes adatok, az Ön által a (bemutatkozó) beszélgetések során megadott adatok, a nyilvános honlapokon elérhető személyes adatok vagy a nyilvános nyilvántartásokból, például a földhivatali nyilvántartásból és a kereskedelmi kamara kereskedelmi nyilvántartásából származó személyes adatok. Az Law & More személyes adatokat dolgoz fel a szolgáltatások nyújtása, a szolgáltatások javítása és az Önnel, mint érintett személlyel való személyes kommunikáció érdekében.

Kitől kezel személyes adatokat az Law & More?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat minden olyan személyre vonatkozik, akinek személyes adatait az Law & More kezeli. Az Law & More olyan személyek személyes adatait kezeli, akikkel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban áll, állni fog vagy állt. Ez a következő személyekre vonatkozik:

 • az Law & More (potenciális) ügyfelei;
 • pályázók;
 • akik érdeklődnek az Law & More szolgáltatásai iránt;
 • Olyan személyek, akik olyan céggel vagy szervezettel állnak kapcsolatban, amellyel az Law & More kapcsolatban áll, állni fog vagy állt;
 • az Law & More weboldalainak látogatói;
 • minden más személy, aki kapcsolatba lép az Law & More-vel.

A személyes adatok feldolgozásának célja

Az Law & More az Ön személyes adatait a következő célokból kezeli:

 • Jogi szolgáltatások nyújtása

Ha jogi szolgáltatás nyújtására bízott meg minket, megkérjük, hogy ossza meg velünk elérhetőségi adatait. Az ügy természetétől függően egyéb személyes adatokra is szükség lehet az ügyének kezeléséhez. Az Ön személyes adatait a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos számlázási célokra is felhasználjuk. A szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben az Ön személyes adatait átadjuk harmadik feleknek.

 • Tájékoztatás nyújtása

Az Law & More az Ön adatait a rendszerében rögzíti és megőrzi annak érdekében, hogy tájékoztatást tudjon nyújtani Önnek. Ezek olyan információk lehetnek, amelyek az Law & More-vel való kapcsolatára vonatkoznak. Ha (még) nem áll kapcsolatban az Law & More-vel, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérhet tájékoztatást. Ebből a célból az Law & More személyes adatokat dolgoz fel annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessen Önnel, és a kért információkat megadja Önnek.

 • A jogi kötelezettségeknek való megfelelés

Az Law & More az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében dolgozza fel. A törvény és az ügyvédekre vonatkozó magatartási szabályok értelmében kötelesek vagyunk érvényes személyazonosságát érvényes igazolvánnyal igazolni.

 • Toborzás és kiválasztás

Az Law & More az Ön személyes adatait felvételi és kiválasztási céllal gyűjti. Amikor Ön jelentkezik az Law & More-nél egy állásra, az Ön adatait tároljuk annak megállapítása érdekében, hogy meghívják-e Önt egy állásinterjúra, és hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot a jelentkezésével kapcsolatban.

 • Közösségi média

Az Law & More különböző közösségi médiumokat használ, nevezetesen a Facebookot, az Instagramot, a Twittert és a LinkedInt. Ha Ön a weboldalainkon a közösségi médiával kapcsolatos funkciókat használja, akkor az Ön személyes adatait a megfelelő közösségi médiacsatornákról szerezhetjük be.

A személyes adatok feldolgozásának alapja

Az Law & More az alábbi indokok közül egy vagy több alapján kezeli az Ön személyes adatait:

 • Engedély

Az Law & More feldolgozhatja az Önre vonatkozó személyes adatokat, mivel Ön hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 • Egy (megkötendő) megállapodás alapján

Ha Ön jogi szolgáltatások nyújtásával bízza meg az Law & More-t, akkor személyes adatokat akkor és olyan mértékben kezelünk, ha és amilyen mértékben ez a feldolgozás a megbízás teljesítéséhez szükséges.

 • Jogi kötelezettségek

Az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében is feldolgozzuk. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény értelmében az ügyvédek kötelesek bizonyos információkat gyűjteni és nyilvántartani. Többek között ellenőrizni kell az ügyfelek személyazonosságát.

 • Jogos érdek

Az Law & More akkor kezeli az Ön személyes adatait, ha ehhez jogos érdeke fűződik, és a feldolgozás nem jelenti az Ön magánéletének aránytalan megsértését.

Személyes adatok megosztása harmadik felekkel

Az Law & More csak a fent említett céloknak megfelelő szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben osztja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel. Ide tartozik például egy szerződés megkötése, az Ön személyes adatainak megadása (jogi) eljárásokkal kapcsolatban, a másik féllel folytatott levelezés vagy egy másik harmadik fél, például egy IT-szállító megbízása az Law & More nevében és utasítására. Ezen túlmenően az Law & More személyes adatokat harmadik félnek, például szabályozó szervnek vagy bármely más, közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező szervnek is átadhat, amennyiben erre törvényi kötelezettsége van.

Az Law & More nevében és utasításai szerint az Ön személyes adatait feldolgozó harmadik féllel feldolgozási megállapodást kötünk. Ez a megállapodás a harmadik felet is kötelezi az AVG rendelkezéseinek betartására. Az Law & More által megbízott és adatkezelőként szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek maguk is felelősek az Ön személyes adatainak (további) feldolgozásáért az AVG-nek való megfelelés biztosítása érdekében. Ilyen harmadik fél például a könyvelő vagy a közjegyző.

A személyes adatok biztonsága

Az Law & More nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatainak biztonságának és védelmének, és a technika állásának figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében. Abban az esetben, ha az Law & More harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe, az Law & More a személyes adatok védelmével összefüggésben az adatok feldolgozására vonatkozó szerződésben intézkedik a megfelelő biztonsági intézkedések megtételéről.

Tárolási időszak

Az Law & More nem őrzi meg a személyes adatokat hosszabb ideig, mint amennyi az adatkezelés fent említett céljaihoz szükséges, illetve mint amennyit a törvény és a jogszabályok előírnak. 

Az érintettek adatvédelmi jogai

Az új adatvédelmi jogszabályok alapján Önt bizonyos jogok illetik meg személyes adatainak feldolgozása során:

 • Hozzáférés

Önnek joga van megkérdezni, hogy az Law & More milyen személyes adatokat kezel, és ezeket az adatokat megtekintheti.

 • Helyesbítés vagy kiegészítés

Ön jogosult kérni a helytelen vagy hiányos személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését.

 • Adattörlés

Jogában áll kérni, hogy az Law & More törölje az Önről feldolgozott személyes adatokat. Az Law & More az ilyen személyes adatokat a következő esetekben törli:

 • ha azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez az adatokat szerezték;
 • ha Ön visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha Ön tiltakozik az adatfeldolgozás ellen, és nincs kényszerítő ok a további feldolgozásra;
 • ha az adatokat jogellenesen dolgozták fel;
 • ha az adatokat jogi követelmény alapján törölni kell.
 • A feldolgozás korlátozása

Ön jogosult arra, hogy kérje az Law & More-től a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, ha úgy véli, hogy az Law & More számára szükségtelen bizonyos, Önre vonatkozó adatok feldolgozása.

 • Az adatok átvihetősége

Ön jogosult arra, hogy áttekintést kapjon az Law & More által Önről kezelt adatokról, és hogy ezeket az adatokat egy másik félnek továbbítsa.

 • Tiltakozás

Önnek bármikor joga van tiltakozni személyes adatainak az Law & More általi feldolgozása ellen.

Az adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, kiegészítése, törlése, korlátozása, átadhatósága vagy a korábban adott hozzájárulás visszavonása iránti kérelmet az Law & More-hez lehet benyújtani az alábbi e-mail címen info@lawandmore.nl. A kérelem beérkezésétől számított négy héten belül további tájékoztatást kap tőlünk. Előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek között az Law & More nem tud teljes mértékben eleget tenni az Ön mint érintett kérelmének. Ezek közé tartozik például az ügyvédekkel szemben fennálló titoktartási kötelezettség és a törvényes tárolási határidők.

Ügyvédre van szüksége a közlekedési büntetőjogban?
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +31 40 369 06 80-as telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a következő címre:
Tom Meevis, az Law & More ügyvédje - tom.meevis@lawandmore.nl
Maxim Hodak úr, az Law & More ügyvédje - maxim.hodak@lawandmore.nl

Kezdje el a gépelést és nyomja meg az Entert a kereséshez

Verkeer.site